Warunki dostawy

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych od daty jego potwierdzenia przez handlowca firmy eMaszyneria. W szczególnych przypadkach niezależnych od firmy eMaszyneria, gdy zamówiony towar wykazuje braki na magazynach producenta firma eMaszyneria zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu realizacji zamówienia o czas zadeklarowany przez dostawcę. Jednakże w tej sytuacji klient będzie każdorazowo informowany o zwłoce w dostawie i jej przyczynach.

Do zamówień złożonych przez klienta, których wartość nie przekracza 1000 zł netto zostanie doliczony koszt wysyłki w kwocie 16,00 zł netto i wyszczególniony na dokumencie sprzedaży, chyba, że klient zadeklaruje chęć odbioru towaru w siedzibie firmy eMaszyneria.

Zamówienia powyżej wartości 1000 zł netto będą dostarczane na koszt firmy eMaszyneria. Dostawy zamówionego towaru realizowane są przez firmę kurierską.

Dla odbiorców zagranicznych lub polskich dla miejsca przeznaczenia za granicą, do cen doliczany jest koszt dostawy i ewentualnej odprawy celnej.